Autorzy Legend

Informacje o Autorach którzy spisali stargardzkie legendy.


Czesław Piskorski

  (ur. 1915, zm. 1987) – doktor nauk, krajoznawca, piewca i popularyzator historii i turystyki Pomorza Zachodniego, a szczególnie Szczecina i Ziemi Szczecińskiej. Honorowy członek PTTK, nestor turystki Pomorza Zachodniego. Ukończył geografię gospodarczą w Akademii Handlowej w Poznaniu. Studiował także prawo. W czasie studiów angażował się w licznych stowarzyszeniach, jak Liga Morska i Kolonialna. Był członkiem korporacji akademickiej Gedania Posnaniensis […]

Czesław Piskorski

Janusz Władysław Szymański

Poeta, prozaik, historyk wojskowości, popularyzator wiedzy regionalnej i historycznej. Urodzony 15 listopada 1940 roku w Słobódce koło Skały Podolskiej. W 1945 roku repatriowany do Popielowa pod Opolem a po kilku miesiącach do Głębokiego koło Recza Pomorskiego. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie w roku 1961 a Studium Nauczycielskie Wydział Historii w Szczecinie ukończył w dniu 15 maja 1963 roku. […]

Janusz Władysław Szymański

Wrzesław Mechło

Krajoznawca, fotografik, publicysta, znakomity przewodnik i pilot wycieczek.  Absolwent Państwowego Technikum Rybackiego w Sierakowie oraz Wydziału Rybactwa Morskiego szczecińskiej Akademii Rolniczej, gdzie specjalizował się w ochronie przyrodniczych zasobów mórz. Współorganizował i prowadził akcje ochrony łososia rzeki Drawy oraz badania stanu czystości i zarybianie rzek Pomorza Zachodniego. Od wielu lat aktywnie działa w Straży Ochrony Przyrody  LOP oraz Polskim Towarzystwie Turystyczno […]

Wrzesław Mechło