Janusz Władysław Szymański


Janusz Władysław Szymański

Janusz Władysław Szymański

Poeta, prozaik, historyk wojskowości, popularyzator wiedzy regionalnej i historycznej.

Urodzony 15 listopada 1940 roku w Słobódce koło Skały Podolskiej. W 1945 roku repatriowany do Popielowa pod Opolem a po kilku miesiącach do Głębokiego koło Recza Pomorskiego. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie w roku 1961 a Studium Nauczycielskie Wydział Historii w Szczecinie ukończył w dniu 15 maja 1963 roku. Studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno Historycznym odbył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od września 1963 roku pracował w Szkole Podstawowej Nr 54 w Szczecinie, potem kolejno przez 12 lat jako wizytator i starszy wizytator Oświaty i Wychowania, oraz profesor szkoły średniej i wychowawca domów dziecka. Na emeryturę przeszedł w roku 1991 i rozpoczął działalność literacką. Dyplomowany nauczyciel historii, propedeutyki filozofii, religioznawstwa, geografii… ale także i zajęć praktyczno technicznych.

W okresie pracy zawodowej ukończył kilkadziesiąt kursów zawodowych i instruktorskich. Jest harcmistrzem ZHP, jachtowym sternikiem morskim, instruktorem żeglarstwa i sportów motorowodnych, modelarstwa szkutniczego i lotniczego, pilotem szybowcowym 3 klasy i mechanikiem urządzeń lotniczych, instruktorem strzelectwa sportowego, przewodnikiem turystycznym, operatorem sprzętu audiowizualnego, opiekunem Miejsc Pamięci Narodowej itd. W czasie tym pisał liczne artykuły i reportaże do prasy pedagogicznej, historycznej i religioznawczej. Ale także ballady, piosenki i opowiadania, oraz kilka przyczynków do dawnej i obecnej historii Pomorza Zachodniego.

Za swą działalność otrzymał liczne odznaczenia regionalne i państwowe ze Złotym Krzyżem Zasługi włącznie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył go Odznaką Zasłużony Dla Kultury Polskiej. Jest członkiem Związku Literatów Polskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *