Wrzesław Mechło


Wrzesław Mechło

Wrzesław Mechło

Krajoznawca, fotografik, publicysta, znakomity przewodnik i pilot wycieczek.  Absolwent Państwowego Technikum Rybackiego w Sierakowie oraz Wydziału Rybactwa Morskiego szczecińskiej Akademii Rolniczej, gdzie specjalizował się w ochronie przyrodniczych zasobów mórz. Współorganizował i prowadził akcje ochrony łososia rzeki Drawy oraz badania stanu czystości i zarybianie rzek Pomorza Zachodniego. Od wielu lat aktywnie działa w Straży Ochrony Przyrody  LOP oraz Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym, gdzie pełnił funkcje: szefa Służby Kultury Szlaku, wiceprezesa klubu wodniackiego „Trygław”, instruktora krajoznawstwa i przyrodoznawstwa, szefa szkolenia przewodników, instruktora turystyki kajakowej, narciarskiej i górskiej. Zdobył uprawnienia przewodnika i pilota wycieczek najwyższej klasy oraz tytuł wzorowego przewodnika. Został wykładowcą – specjalistą Zarządu Wojewódzkiego PTTK w zakresie przyrody morza i wybrzeża oraz historii Słowiańszczyzny Zachodniej. Zajmuje się także bezpieczeństwem turystyki. Został odznaczony srebrną Honorową Odznaką PTTK.
Wrzesław Mechło jest prelegentem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z tytułem wykładowcy – specjalisty w zakresie przyrodoznawstwa, regionoznawstwa i bhp. Prowadzi również zajęcia na kursach przewodników i pilotów wycieczek oraz szkoleniach kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych. Posiada pełne uprawnienia pedagogiczne i praktykę nauczycielską, a także duże doświadczenie dydaktyczne w pracy z młodzieżą i grupami wycieczkowymi. W Zachodniopomorskim Ośrodku Kształcenia zajmuje się kursami i szkoleniami przewodnickimi oraz prowadzi prelekcje i pogadanki krajoznawcze.
Jest autorem książek: „Kraina pomorskich wysp” i „Przyroda pomorskich wysp” – ilustrowanych jego fotografiami –  oraz licznych artykułów prasowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *