Friedland


Bitwa pod Kublank

Bitwa pod Kublank 1418 to starcie pomiędzy siłami Jana IV ze Stargardu a wojskami brandenburskimi. Konflikt miał miejsce po ustanowieniu Fryderyka I namiestnikiem rzeszy na północne Niemcy. Nowy władca z miejsca zaakcentował swoje prawa do księstw meklemburskich, które zawiązały sojusz z książętami szczecińskimi. Zanim doszło do porozumienia się wszystkich koalicjantów, walkę rozpoczął Jan IV ze Stargardu. Jego siły stoczyły bitwę […]

Fryderyk I