Janusz Władysław Szymański


Janusz Władysław Szymański

Poeta, prozaik, historyk wojskowości, popularyzator wiedzy regionalnej i historycznej. Urodzony 15 listopada 1940 roku w Słobódce koło Skały Podolskiej. W 1945 roku repatriowany do Popielowa pod Opolem a po kilku miesiącach do Głębokiego koło Recza Pomorskiego. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie w roku 1961 a Studium Nauczycielskie Wydział Historii w Szczecinie ukończył w dniu 15 maja 1963 roku. […]

Janusz Władysław Szymański