Warnickie legendy


Kwiatki Zuzanny z Warnicy

     Wiosenny zmierzch opadał na pola, sady, otulał szarością wioskę i stary kościół. Ale nie było ciszy tego wieczoru w Warnicach. We dworze rozbrzmiewała muzyka, gwar niósł się daleko, wszystkie okna jarzyły się złotym blaskiem. Służba dworska na dziedzińcu rozstawiła długie stoły z obfitym poczęstunkiem. To pan na tych włościach obchodził hucznie chrzciny swego pierworodnego syna. Wszyscy weselili się ochoczo, […]

Grób Zuzanny?