wieża sukienników


Baszta Lodowa w Stargardzie

Jedna ze średniowiecznych wież w obrębie murów obronnych Stargardu nazywa się Basztą Lodową. Dawniej nazywana była ona także Wieżą Sukienników. Jej nazwę tłumaczy się tym, że dawniej znajdowała się w niej lodownia. To ludowe wyjaśnienie nie jest jednak trafne, bowiem źródeł nazwy szukać należy w średniowieczu, gdy Iną płynęło znacznie wiięcej wody niż obecnie. Wówczas poruszały się po niej nawet […]

Baszta Lodowa